Første Sidste Næste Forrige Auto Stop Pause

1 sek 2 sek 3 sek 5 sek 10 sek

Knapperne kontrollerer billedvisningen
Kalkovne ved Mønsted kalkgrubber
Mor blev tranporteret i bil helt ned til indgangen til grubberne.
Der er mere end 50 km. gange.
Der er en konstant temperatur på 8 C og der er et ostelager i et afsnit af grubberne.
"Stengærder" i gangene
Og en gang til
>Næste stop på turen var Hjerl hede
Hvor der også var en legeplads med en vippe.
Som Bent -
og Hanne absolut måtte prøve.
Og mor blev kørt rundt til seværdighederne.
Her en vindmølle af ældre model.
Og en gammel dampmaskine.
Det var heldigvis tørvejr.
Vi mindedes vores barndoms tørvegravning i Køng mose.
En "boplads" af ældre model.
Bygningerne blev beset til fods. Her en kopi af en kirke.
Og en fin idyl ved en lille sø.
- Og klokke på gavlen.
Og udsigt til en bindingsvarksgård.
Stubmøllen. Den kommer vist nok fra Frøslev på Stevns.
Og der var også får på græs.
Næste seværdighed var Vesterhavet.
Hvor der heldigvis var en rampe så mor kunne gå derud.
Og selvfølgelig måtte vi ud og stå lige der, hvor bølgerne nåede op.
Der var så store bølger at det føltes storslået - og blæste ikke mere end at det var rart at være der.
Og sådan så der ud op mod klitterne. Bemærk blå himmel.
Og en udkikspost med borde og bænke.
Og mor måtte lige op og have et ekstra overblik ud over havet.
Og og hjemme igen skulle der laves regnskab!

Viser billede nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29